Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (OΔ071) καθώς και το παλιό μάθημα ΟΔ046 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα εξεταστούν προφορικά για όσους δεν εξετάστηκαν τη προηγούμενη βδομάδα την Τετάρτη 24/02/2021 2-4 μμ στην αίθουσα των εξετάσεων που υπάρχει στο παρακάτω λινκ.

Στην ίδια αίθουσα θα εξεταστούν και τα υπόλοιπα μαθήματα για όσους δεν εξετάστηκαν στις 16 και 17/02. Οπότε η εξέταση για τα παρακάτω μαθήματα θα γίνει 4-6 μμ Τετάρτη 24/02/2021.

ΟΔΕ047 Συμπεριφορά Καταναλωτώη

ΟΔΕ025 Συμπεριφορά Αθλητικού Καταναλωτή

ΟΔ035 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΟΔ056 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

ΟΔΕ021 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΔ047 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΟΔ029 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΟΔΕ048 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ακολουθήστε το παρακάτω λινκ για είσοδο στην αίθουσα εξετάσεων.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2cba042cd7684f08ab92bc475e983410%40thread.tacv2/1613844616583?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22ea75779a-5205-47de-a01f-1e12e2c31aaf%22%7d

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ