Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Σπάρτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που έχω την τιμή να είμαι καθηγητής, δημιουργεί το Παρατηρητήριο Δρομικού Κινήματος, καθώς παρατηρείται η αναγκαιότητα τόσο για την καταγραφή των δρομικών αγώνων "εκτός σταδίων", όσο για την οργάνωση, τη συμμετοχή, την επιχειρηματικότητα, την επιστημονική καταγραφή και υποστήριξή του.

Κατόπιν έρευνας προκύπτει ότι πραγματοποιούνται περισσότεροι από πεντακόσιοι (500) αγώνες  "εκτός σταδίων" με περισσότερους από 500.000 συμμετέχοντες ετησίως.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρήθηκε απαραίτητη η επικοινωνία με συντελεστές που θα συμπράξουν με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Πιο συγκεκριμένα έγινε η επικοινωνία και επιβεβαιώθηκε η διάθεση με τους ακόλουθους φορείς, οι οποίοι κρίθηκαν ότι έχουν άμεση εμπλοκή με το εγχείρημα αυτό:

ΓΣΕΒΕΕ, δια του Προέδρου κ. Γεωργίου Καββαθά.

Δήμος Σπάρτης, δια του Δημάρχου κ. Πέτρου Δούκα.

Δήμος Μαραθώνα, δια του Δημάρχου κ. Στέργιου Τσίρκα.

Προκειμένου να τεθούν οι βάσεις του Παρατηρητηρίου Δρομικού Κινήματος, προσκαλείστε στην i-Ημερίδα της ίδρυσής του, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 στις 11.30 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft teams (παρατίθενται οδηγίες εγκατάστασης της Πλατφόρμας).

Με κάθε τιμή,

Γεώργιος Σπ. Κυπραίος,

Καθηγητής ΤΟΔΑ

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Πρόγραμμα ημερίδας