Συνοπτικά, για τη δήλωση των φοιτητών στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1:

Επισκέπτεστε την πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ εδώ: https://eservices.yeka.gr/(S(4flkih5e0zirecbdgogmoigq))/login.aspx?ReturnUrl=%2f

Βήμα 2:

Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, εισάγεστε με τους κωδικούς του φορέα στην ΕΡΓΑΝΗ, ενώ αν δεν είστε (γιατί δεν απασχολείτε προσωπικό) εισάγεστε με τους κωδικούς σας στο Taxisnet.

Βήμα 3:

Μετά την επιτυχή εισαγωγή στην πλατφόρμα, επιλέγετε:

«ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ»  ===>    «Αναγγελίες Πρακτικής Άσκησης»  ===>  «Εισαγωγή»

Από τις επιλογές στο «ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» επιλέγετε:

1-«Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» ==> Για να δηλώσετε την έναρξη της πρακτικής

2- «Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» ==> Για να διορθώσετε λάθη που έγιναν σε δήλωση έναρξης που έχετε ήδη υποβάλει.

3- «Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ» ==> Για να δηλώσετε την προώρη διακοπή ή την Λήξη της πρακτικής άσκηση, όπως προβλεπόταν και στη σύμβαση

4-«Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ==> Για να δηλώσετε τη αλλαγή του ωραρίου εργασίας κ.α.

Βήμα 4:

Αφού ανοίξει η φόρμα συμπληρώνετε ανάλογα τα απαιτούμενα στοιχεία. Μπορείτε να δείτε εδώ ένα κενό Ε3.5. Συνολικά η φόρμα  χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη:

1- Στοιχεία Φορέα

2-Στοιχεία Φοιτητή: Τα στοιχεία αυτά τα προσκομίζει  ο φοιτητής μαζί με την σύμβαση, αν και τα βασικά φαίνονται στην ίδια την σύμβαση. Προσοχή! Μόνο τα έντονα μαύρα πεδία είναι υποχρεωτικά.

3-Στοιχεία Ιδρύματος: Τα στοιχεία αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστά, ενώ τον  «ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»  του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θα σας τον δώσει ο φοιτητής μαζί με τα προσωπικά του στοιχεία ή μπορείτε να το ζητήσετε από το Γραφείο Πρακτικής ή να το βρείτε μόνοι σας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (βλ. Βήμα 5).

 

Βήμα 5:

Αφού καταχωρήσετε όλα τα απαραίτητα πεδία, υποβάλετε το έντυπο, επισυνάπτοντας και την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Αν δεν έχετε την σύμβαση, εναλλακτικά μπορείτε σε πρώτη φάση να επισυνάψετε την απόφαση για τη σύμβαση του φοιτητή που έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. για τους φοιτητές του ΤΟΔΑ και για την περίοδο 1/7/2020 - 31-8/2020 το σχετικό έγγραφο μπορείτε να βρείτε εδώ

Βήμα 6:

Επισυνάπτοντας στον έντυπο Ε3.5. τη σύμβαση υπογεγραμμένη από όλους ή την σχετική απόφαση έγκρισης του Ιδρύματος, υποβάλλετε το έντυπο. Μετά την καταχώρηση του εντύπου, επιλέγετε να το αποθηκεύσετε σε pdf. Το αρχείο αυτό το προωθείτε στο φοιτητή ή κατευθείαν στο Γραφείο Πρακτικής εκάστου Τμήματος .

Βήμα 7:

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο τέλος της πρακτικής, την τελευταία μέρα ή και 3-4 μέρες αργότερα. Τότε επιλέγετε το αντίστοιχο έντυπο (βλ. Βήμα 3) και δίνετε ως αναφορά τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης έναρξης για να μπορεί να γίνει η συσχέτιση.

Και το  "Ε3.5. Λήξης" της πρακτικής το  αποστέλλετε στο φοιτητή ή/και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκάστoυ Τμηματος.