Σύμφωνα με πρόταση που είχε καταθέσει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Αν. Καθηγητής Τάκης Αλεξόπουλος για έγκριση στην σύγκλητο, που απεδέχθη Ομοφώνως προ διμήνου με σχετική απόφαση της.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η ΕΠΟ είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια ανώτατη αρχή για την οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και διοίκηση του ελληνικού ποδοσφαίρου και την εκπροσώπηση του στην Ελλάδα και παγκόσμια.

Περισσότερα σ αυτό το σύνδεσμο