Σύμφωνα με το ΦΕΚ 783/10-03-2020, σας ενημερώνουμε ότι για την προστασία της υγείας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν θα επιτρέπεται η παραμονή στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το φαγητό από την Πέμπτη 12/03/2020, θα παρέχεται με τη μορφή πακέτου (takeaway), σε όποιον επιθυμεί να σιτιστεί, η παραλαβή των πακέτων, θα γίνεται από την εξωτερική είσοδο του εκάστοτε Εστιατορίου. Για τους κόμβους Αντικαλάμου και Πάτρας η παροχή σίτισης σε πακέτο θα ισχύει από σήμερα 11/03/2020. Εκ της Διοίκησης Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου