Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της 91ης συνεδρίασης ανατέθηκαν στους φοιτητές του ΤΟΔΑ πτυχιακές εργασίες ως εξής:

Πινακας ανάθεσης Πτυχιακών εργασιών.