Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) δύναται να γίνεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.

Η πλατφόρμα που επιλέξαμε για το Τμήμα είναι το Microsoft Teams στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο "ΔΗΛΟΣ 365 (ΕΔΥΤΕ) κάλυψη της απομακρυσμένης μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Microsoft Teams".

Προσοχή επειδή διαπιστώθηκε οτι υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία πιστοποίησης ορισμένω φοιτητών έχει αλλάξει ο τρόπος σ΄υνδεσης στα μαθήματα

νέες οδηγίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ Microsoft Teams