Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

Σπάρτη, 7/11/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 7/11/2017 θα ξεκινήσει η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 14/11/2017.

Οι φοιτητές που ακολουθούν τα Προγράμματα Σπουδών 2008 – 2009, 2009 – 2010 και 2014 – 2015 έως και 2016 – 2017 οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2017 - 2018 μέσω της υπηρεσίας studentwebπου θα βρείτε στο σύνδεσμο https://e-secretary.uop.gr/unistudent/login.asp?mnuID=student&autologoff=1

Οι φοιτητές που ακολουθούν παλαιότερα Προγράμματα Σπουδών οφείλουν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία κατά την πιο πάνω περίοδο και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 11.00 – 13.00 για να υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων.

Οι φοιτητές 4ου ή και μεγαλύτερων ετών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία έως και οκτώ (8) συνολικά μαθημάτων, στα οποία έχουν προβιβάσιμο βαθμό, οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του ΤΟΔΑ κατά την πιο πάνω προθεσμία και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα (π.χ. δεν εμφανίζεται κάποιο μάθημα προς δήλωση) μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Οι (επί πτυχίω) φοιτητές 9ου εξαμήνου και μεγαλύτερων μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα που διδάχθηκαν τόσο στα χειμερινά όσο και στα εαρινά εξάμηνα σπουδών τους (διπλή εξεταστική).

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ