Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

Σας ενημερώνουμε ότι την 24/5/2017 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση.

Καλούνται οι φοιτητές 4ου εξαμήνου (και μεγαλύτερων) που δεν έχουν πραγματοποιήσει 2μηνη πρακτική άσκηση να παραστούν στην πιο πάνω συνάντηση ενημέρωσης.

 

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ