Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΕ Η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΏΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΏΝ ΠΟΥ ΑΝΉΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΟΜΑΔΕΣ» (ΕΚΟ), ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2016-2017.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες που συγχρηματοδοιούνιαι από το ΕΣΠΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλό εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ιων ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
Οι υποτροφίες ΘΛ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 1Η ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΤΟΥ 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας Θα ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση εδώ